Medzinárodne certifikovaný kurz zastrešený OZ TERAPEUTIKA – Autorizovaná validačná organizácia LEKTOR: Mgr. Mária Wirth, PhD., Certifikovaný VTI Teacher


  • Dátum: 07.09.2024 09:00 - 25.05.2025 09:00
  • umiestnenia predbežné miesto: Mlynarovičova 21, Petržalka, Slovensko (mapa)
  • Viac informácií: Mlynarovičova 21, Bratislava ( budova Centrum MEMORY n.o.)

Cena: 1460

Kúpte teraz

popis

S validačnou metódou je možné porozumieť a komunikovať s veľmi starými dezorientovanými osobami, bez ohľadu na to, kde sa práve vo svojom vnútornom svete nachádzajú.

Validácia ponúka tri aspekty: rešpektu plný empatický postoj; princípy, ktoré túto poslednú životnú fázu človeka popisujú a podporujú správanie používateľa validácie; verbálne a neverbálne techniky, ktoré prinášajú zlepšenie komunikácie a zvýšenie sebahodnoty dezorientovanej osoby.

Účastník sa v kurze naučí metódu Validácie®Naomi Feil, ktorá vedie k lepšiemu porozumeniu v starostlivosti o veľmi starých nedostatočne orientovaných  a dezorientovaných ľudí. Naučí sa  a budete vedieť integrovať základ validačného postoja a princípy validácie podľa Naomi Feil. Naučí sa validačné techniky a prislúchajúce ich využitie v komunikácii a po ukončení bude vedieť  vysvetliť  dôležité pojmy validácie. Vyskúša si, v čom sa validačná metóda podľa Naomi Feil odlišuje od iných metód, ktoré sa využívajú u dezorientovaných osôb v praxi.

Predpoklady uchádzačov

Uchádzači o kurz majú mať skúsenosti s veľmi starými, dezorientovanými ľuďmi. Vzhľadom na posilňovanie komunikačných zručností podľa metódy validácie je nevyhnutné, aby mali možnosť a ochotu vykonávať prax minimálne 1-2x týždenne po celé trvanie kurzu. Účastníci musia doložiť 8x dokumentáciu k fáze I-III a 2x dokumentáciu k IV. fáze spracovávania. K nej prislúcha záznam z rozhovorov písomný pre fázu I a videá k fázam II-IV.

Účasť na blokoch výučby, dokumentácia a účasť na pracovných skupinách medzi výukovými blokmi je povinná. Bez toho nie je možné kurz úspešne ukončiť.

Cieľová skupina kurzu

Osoby, ktoré pracovne, osobne, alebo úradne prichádzajú do kontaktu so starými dezorientovanými ľuďmi a ľuďmi s demenciou.

Termíny výukových blokov BRATISLAVA

  • 7.-8.9.2024  
  • 9.-10.11.2024
  • 25.-26.1.2025
  • 29.-30.3.2025
  • 24.-25.5.2025

Vždy od 9,00- 17,00 hod., vrátane osobných konzultácii s lektorom

Kurz validacie Level 1 + podmienky zavaznej prihlasky 2024-2025.pdf