Terapeutika

Sme Občianske združenie Terapeutika, ktoré vzniklo v roku 2011 s cieľom zviditeľniť a šíriť informácie o terapeutickej činnosti na Slovensku. Hlavnou myšlienkou zakladateľov je uchopiť a odborne ošetriť prácu s klientom v domácom, opatrovateľskom či inštitucionálnom vzťahu.