Naomi Feil hovorí o dôležitosti a význame zmeny postoja k ľuďom s demenciou. Vypočujte si jej želanie pre Slovenskú a Českú Republiku.