Metóda, ktorá vytvára mosty do sveta demencie.

Autorizovaná validačná organizácia imageAutorizovaná validačná organizácia imageAutorizovaná validačná organizácia image
AVO je skratka pre autorizovanú validačnú organizáciu.
Od 1.1.2016 získalo OZ Terapeutika so sídlom v Bratislave, oficiálne tento status, ktorý oprávňuje autorizačne zastrešovať medzinárodne certifikované kurzy. Tým sa vytvára príležitosť dostať do praxe certifikovaných používateľov validácie.OZ Terapeutika AVO bude zastrešovať Validačný tréningový inštitút ( VTI).

Registrovaní VTI lektori v AVO -OZ Terapeutika: Mgr. Mária Wirth, PhD., pôsobiaca v ČR a v SR