Ľutujeme, registrácia sa skončila.

Nahliadni do sveta dezorientovaného veľmi starého človeka s demenciou! Rozpoznaj jeho intuitívnu múdrosť a nauč sa porozumieť významu jeho správania a vyjadreným ľudským potrebám.


  • Dátum: 24.04.2021 09:00
  • umiestnenia Online udalosť

Cena: 15

popis

Tí, ktorí sa profesionálne alebo súkromne starajú o ľudí s demenciou, v hojnej miere poznajú ťažké každodenné situácie. Osvedčená metóda Validácie®Naomi Feil pomáha opatrovateľom zachovať dôstojnosť starších ľudí v každodennom živote a dosiahnuť, aby boli uvoľnenejší a vyrovnanejší. 

Lektorky poskytujú jednoduché a zrozumiteľné základné vedomosti o princípoch a technikách Validácie®Naomi Feil. Predstavia cestu k úctivému postoju a spolu s početnými príkladmi naznačia, ako a kedy možno použiť rôzne validačné techniky na priateľskejšiu interakciu. Výnimočnú úlohu zohráva pri tom symbolické porozumenie bizarnému správaniu starších ľudí, ktoré možno často odvodiť z ich životnej histórie.

Lektorky

Petra Fercher (AT)

Narodená neďaleko Salzburgu v roku 1964, žije vo Viedni od roku 1985. Je kvalifikovanou lektorkou metódy Validácie®Naomi Feil a pracuje s ňou od roku 1998. Od roku 2012 je zástupkyňou predsedu Rakúskeho inštitútu pre overovanie (ÖIV).

Má dlhoročné skúsenosti so starostlivosťou, aktivizáciou a podporou starých ľudí a ľudí s demenciou. Je tiež školená v oblasti systémového koučingu. V súčasnosti sa venuje individuálnemu a skupinovému poradenstvu pre príbuzných ľudí s demenciou, poradenstvu pri implementácii validácie v inštitúciách a profesionálnemu koučingu pre tímy v zariadeniach v sociálnych služieb. Je spoluautorkou knihy Mosty do sveta demencie.

Gunvor Sramek (AT)

Narodená v Kodani v roku 1942, žije od roku 1959 vo Viedni, je kvalifikovaným pedagógom a masterkou metódy Validácie®Naomi Feil a s validáciou pracuje od roku 1992. Od roku 2012 je členkou výboru pre vzdelávanie a podpredsedníčkou inštitútu VTI (Validation Training Institute - USA) pre Európu ako aj členkou poradného výboru v Rakúskom inštitúte pre validáciu (ÖIV).

Má taktiež dlhoročné skúsenosti s podporou mladších a starších ľudí s mentálnym postihnutím. Okrem toho je vyškolená v oblasti sexuálnej výchovy pre osoby s postihnutím. Jej skúsenosti vychádzajú z individuálneho a skupinového poradenstva pre príbuzných ľudí s demenciou, poradenstva pre ošetrovateľský personál v zariadeniach.  Je spoluautorkou knihy Mosty do sveta demencie.

Súčasťou kurzu je prezentácia novej publikáce: Mosty do sveta demencie, Autori: Petra Fercher, Gunvor Sramek, Vydanie: I., 2020, ISBN: 978-80-971766-2-4, Vydalo: OZ Terapeutika, Bratislava Jazyk: slovenský/český


Dĺžka trvania onlinekurzu: 9:00-12:00 hod.

Jazyk: nemecký, tlmočený do českého/slovenského jazyka

Tlmočenie: Sarka Lahner/Mária Wirth

Organizátor: OZ TERAPEUTIKA- Autorizovaná validačná organizácia pre ČR a SR, www.terapeutika.sk