Podpredseda OZ Terapeutika

Liečebná pedagogička Certifikovaná lektorka metódy Validácie Naomi Feil

Narodila som sa v roku 1977 v Bratislave. V roku 2002 som ukončila štúdium liečebnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Moja diplomová práca sa dotýkala problematiky Alzheimerovej choroby preto moje kroky viedli do vtedy začínajúceho Centra MEMORY n.o. kde som pracovala až do roku 2011. Spočiatku som sa venovala tréningom pamäti a teda prevažne aktívnym seniorom. Od roku 2004, kedy sa založilo denné centrum pre ľudí s Alzheimerovou chorobou, som sa stretávala každý deň s ľuďmi, ktorí boli dezorientovaní, nespoznávali samých seba, neustále kládli tie isté otázky, chceli ísť domov. Bolo to obdobie hľadania, skúšania a to nielen prístupov, ale aj samej seba v rôznorodých situáciách. Cítila som, že niečo mi uniká, že nedokážem im tak porozumieť ako to naozaj ľudia s touto diagnózou potrebujú.
V tomto období som sa dostala ku knižke, ktorá hovorila o akejsi metóde s názvom Validácia Naomi Feil. Veľmi ma prekvapil prístup v nej, bol protichodný v porovnaní s mojimi dovtedy používanými prístupmi. Vyskúšala som zopár techník a zistila som, že to funguje a že je to tá správna cesta ako lepšie porozumieť ľuďom postihnutým demenciou. Prihlásila som sa na výcvik do Viedne a v roku 2006 som získala certifikát – Validation ®Naomi Feil- individuálna validácia, v roku 2007 som dokončila skupinovú validáciu. O rok neskôr som získala Certifikát Validation ®Naomi Feil- presenter, ktorý ma oprávňuje prezentovať poznatky validácie nielen laickej, ale aj odbornej verejnosti. V súčastnosti sa snažím o získanie certifikátu Validation ®Naomi Feil- teacher, ktorý ma bude oprávňovať vykonávať certifikované kurzy pod Autorizovanou validačnou organizáciou akou je napríklad Validation Academy Viedenského Červeného kríža v Rakúsku.
Počas mojej praxe som prichádzala do kontaktu aj s rodinnými príslušníkmi, ktorí predovšetkým na začiatku diagnostiky svojho blízkeho boli zmätení vo svojej novej životnej situácii. Za podpory Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti sa mi podarilo uskutočniť projekt Intenzívneho vzdelávania rodín, čo sa stretlo s pozitívnym ohlasom účastníkov. V roku 2010 som obhájila dizertačnú prácu, ktorá pojednávala o Intenzívnom podporno-edukačnom programe pre príbuzných, ktorí sa starajú o chorého člena v domácom prostredí. Metóda validácie Naomi Feil mi pomohla odborne rásť a tým aj prispieť k zlepšeniu prežívania ochorenia samotných postihnutých ľudí touto chorobou a ich rodín. Na Slovensku a v Českej republike ide stále o novú metódu, preto som veľmi rada, že nadobudnuté skúsenosti môžem dávať ďalej a to formou vzdelávacích podujatí, workshopov a prednášok.
Filozofiou môjho profesijného života sa stal výrok môjho klienta, vysokoškolského docenta, postihnutého Alzheimerovou chorobou, ktorý pri rozhovore o dôležitosti vzdelávania povedal: „Vždy som na to myslel, keď som bol pedagóg, aby to prinieslo pozitívum nie v peniazoch, ale pre ľudí, ktorí z toho niečo budú mať a budú to dávať mladým.“