Predseda OZ Terapeutika

Liečebná pedagogička Certifikovaná trénerka pamäti

Narodila som sa v roku 1982 v Krompachoch. Som najstaršou z troch dcér mojich rodičov, čo sa na mne aj výrazne podpísalo. Štúdium liečebnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave som ukončila v roku 2006. Počas štúdia som sa venovala práci s ľuďmi s mentálnym postihnutím, Downovým syndrómom, deťom v predškolskom veku aj v materských školách (rómskej aj súkromnej).
Niekoľko rokov som bola súčasťou organizačného tímu letného festivalu, brigádovala som v reklamnej agentúre. Počas tejto, ako ja nazývam, skúsenostnej éry môjho života, prišla tá skúšobná.
Po ukončení VŠ som pracovala s deťmi a mládežou s telesným postihnutím prostredníctvom tvorivých, aktivizačno – stimulačných programov, a zároveň absolvovala niekoľko zážitkových kurzov najmä v Prahe.
Od r. 2009 som pracovala so seniormi (aktívnymi aj s poruchami pamäti a demenciou) ako liečebný pedagóg, aktivizačný pracovník a tréner pamäti. V rokoch 2010 a 2011 som sa zúčastnila kurzu systemickej terapie s využitím hudobno – dramatických prvkov u Zdeňka Šimanovského v Prahe, čo ma posunulo do úplne inej životnej roviny.