Terapeutika

Stretli sme sa v jednom zamestnaní, kde sme sa spoločne učili porozumieť ľuďom s demenciou. Spoločne sme tvorili a viedli programy, ktoré spájali, obohacovali a celkovo podporovali týchto ľudí. Naučili sme sa pracovať v jednom tíme a chceli sme všetky naše skúsenosti posunúť a rozvinúť v niečom novom. Tak sme založili občianske združenie Terapeutika.