Pokračujeme vo vzdelávaní aj v roku 2017! Certifikovaný kurz validácie podľa Naomi Feil aj v Českej republike!

 

S validačnou metódou je možné porozumieť a komunikovať s veľmi starými dezorientovanými osobami, bez ohľadu na to, kde sa práve vo svojom vnútornom svete nachádzajú.
Validácia ponúka tri aspekty: rešpektu plný empatický postoj; princípy, ktoré túto poslednú životnú fázu človeka popisujú a podporujú správanie používateľa validácie; verbálne a neverbálne techniky, ktoré prinášajú zlepšenie komunikácie a zvýšenie sebahodnoty dezorientovanej osoby.
Účastník sa v kurze naučí metódu validácie podľa Naomi Feil, ktorá vedie k lepšiemu porozumeniu v starostlivosti o veľmi starých nedostatočne orientovaných a dezorientovaných ľudí. Naučí sa a budete vedieť integrovať základ validačného postoja a princípy validácie podľa Naomi Feil. Naučí sa validačné techniky a prislúchajúce ich využitie v komunikácii a po ukončení bude vedieť vysvetliť dôležité pojmy validácie. Vyskúša si, v čom sa validačná metóda podľa Naomi Feil odlišuje od iných metód, ktoré sa využívajú u dezorientovaných osôb v praxi.Kurz je ukončený certifikátom s medzinárodnou platnosťou.

 

Podrobný rozpis kurzu a podmienky záväznej prihlášky

 

Fill out my online form.
Use Wufoo integrations and get your data to your favorite apps.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com