Kde sme pôsobili

Arcidiecézna charita Košice
ARCUS – špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, Košice
Bratislavská arcidiecézna charita
Centrum MEMORY, Bratislava
Cesta a život, n.o., Prešov
CSS Radosť, OZ Barlička, Prešov
Domov pre seniorov Stará ľubovňa
DOP-HC, s.r.o – neštátne zdravotnícke zariadenie Dolní Rychnov
Dominik, n.o., Nová Lehota
Domov sv. Dominika, Petrovany
DSS Giraltovce
DSS Stropkov
Ludana vzdelávanie dospelých, Prešov
Prešovský samosprávny kraj – špecializované zariadenia – Stará Ľubovňa, Spišská Stará Ves, Svidník, Tovarné,
Medzilaborce, Nová Sedlica, Humenné
Rodinné centrum Klbko, Bratislava
OZ Šanca pre nechcených, Bratislava
ZpS Cemjata Harmónia, Prešov
Zariadenie pre seniorov, Michalovce


Zaujímavé linky

Tanečná terapia:
www.tanter.cz
www.lentaktak.sk

 

Tréning pamäti:
www.trenovanipameti.cz
www.mneme.cz
www.mozkocvicna.cz
www.vzpominkovi.cz
www.ludana.sk

 

Reminiscencia:
www.pamschweitzer.com
www.rememberingtogether.eu
www.alzheimer.sk/centrum-memory/remembering-together.aspx

 

Validácia:
www.alzheimer-validacia.sk

 

Ďalšie užitočné linky:
www.alzheimer.sk

Contact Form Powered By : XYZScripts.com