Mgr. Henrieta Šoltys Košalová

Narodila som sa v roku 1983 v Prešove. V mojom živote už od detstva zohrával dôležitú úlohu pohyb, tanec, rytmus a hudba. Pohybové zručnosti som mohla rozvíjať na športovom gymnáziu a hudobné vzdelanie som nadobúdala počas 12 ročného štúdia na umeleckej škole hrou na klavíri.


Už počas štúdia na vysokej škole som začala hľadať, vzdelávať sa, tvoriť a realizovať programy špecializované na tanečno-pohybovú terapiu. V roku 2006 som ukončila magisterské štúdium odboru liečebná pedagogika na Univerzite Komenského v Bratislave. Následne som absolvovala odbornú stáž tanečnej terapie metódy Márie Fux vo Florencii (Centro Toscano di Arte e Danza Terapia). Počas stáže som bola vedená lektormi Eva Bosáková a Sauro Macera, ktorý výrazne obohatili môj tanečno-terapeutický svet a pohľad na život. Od roku 2008 som pracovala s aktívnymi seniormi, seniormi s miernou kognitívnou poruchou a ľuďmi s Alzheimerovou chorobou (Centrum MEMORY n.o. Bratislava). Od roku 2009 tvorím, vzdelávam a realizujem programy využívajúce pohyb a tanec v prevencii a liečbe Alzeheimerovej choroby. Od roku 2011 navštevujem 4 ročný psychoterapeutický výcvik Tanečno-pohybovej terapie v Prahe (Česká asociace tanečně pohybové terapie TANTER). Absolvovala som kurzy pod supervízormi: Janet Kaylo, Suzi Tortora, Miriam Roskin Berger, Judith Bunney, Malcolm Shute, Maria Fux, Pio Campo, Jana Špinarová Dusbábková, Andrea Malá, Radana Syrovátková a ďalší.


Rok som žila a pôsobila v Londýne, kde som sa zaoberala problematikou neverbálnej komunikácie u detí s detskou mozgovou obrnou v predškolskom veku s diagnózou spastickej kvadruplegie (cerebral palsy affecting 4 limbs) a viedla som tanečno-pohybovú terapiu s mladistvými (16-19 rokov) s komplexnými poruchami učenia v dôsledku rôznych mentálnych aj fyzických obmedzení (Beacon Hill Academy – A Specialist College for Sensory and Physical Needs, Essex, UK).


Môj život sprevádzajú otázky miery dávania a prijímania životnej energie, hľadania rovnováhy medzi dávaním a prijímaním. Domnievam sa, že dosahovanie vyváženosti pomáha sceliť a ukotviť človeka v jeho zdraví, ale aj v chorobe. Je to fascinujúca práca neustáleho spoznávania, kedy sa prostredníctvom porozumenia vlastných pocitov, emócii a ich vzťahov v kontexte životných udalostí (v mojom smerovaní cez tanečno-pohybovú terapiu) učím lepšie vnímať stav a emócie druhých. V konečnom dôsledku v objavovaní vlastnej celistvosti a vyváženosti získavam zručnosti, ktoré mi pomáhajú citlivejšie odhaľovať a riešiť rôzne situácie klientov v procese tanečno-pohybovej terapie, ktorá ma obohacuje a napĺňa.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com