2010 – 2012: Remembering Yesterday, Caring Today training

Remembering Yesterday, Caring Today training je názov medzinárodného projektu grantového programu Grundtvig, ktorý je súčasťou európskeho grantového Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme, LLP 2007-2013), ktoreho sme boli sucastou. Je zameraný na európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých, na výukové a vzdelávacie potreby osôb vo všetkých formách vzdelávania dospelých.

viac info


 

Milí priatelia,

začiatkom októbra v spolupráci s Ludana – vzdelávanie dospelých realizujeme vzdelávací kurz Kognitívny tréning pre seniorov s demenciou. Kurz je určený nielen profesionálom pracujúcim v zariadeniach sociálnych služieb, ale aj študentom a rodinným príslušníkom. Všetci ste srdečne vítaní. Viac info v prílohe.

Podmienky prihlásenia.


Milí priatelia,
radi by sme vám dali do pozornosti zaujímavé podujatie, ktoré je realizované za podpory Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti a Centra MEMORY, n.o. Odborníci nie len zo Slovenska ale aj zo zahraničia nám opäť rozšíria obzor o Alzheimerovej chorobe ako aj o práci s ľuďmi postihnutými týmto ochorením. Pevne veríme, že Vám konferencia prinesie osoh do Vášho povolania. Názov konferencie: “Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby”.
Termín 17. – 18. septembra 2015, miesto konania: Bratislava, Garni*G Hotel (bývalý hotel Doprastav).
Tešíme sa na spoločné stretnutia.
Všetky potrebné informácie ako aj zaujímavý obsah programu nájdete na stránke:
VII. medzinárodná vedecká konferencia.


Milí priatelia,
po prvý krát na Slovensku ponúkame Certifikovaný kurz validácie podľa Naomi Feil.
S validačnou metódou je možné porozumieť a komunikovať s veľmi starými dezorientovanými osobami, bez ohľadu na to, kde sa práve vo svojom vnútornom svete nachádzajú.
Validácia ponúka tri aspekty: rešpektu plný empatický postoj; princípy, ktoré túto poslednú životnú fázu človeka popisujú a podporujú správanie používateľa validácie; verbálne a neverbálne techniky, ktoré prinášajú zlepšenie komunikácie a zvýšenie sebahodnoty dezorientovanej osoby.
Účastník sa v kurze naučí metódu validácie podľa Naomi Feil, ktorá vedie k lepšiemu porozumeniu v starostlivosti o veľmi starých nedostatočne orientovaných a dezorientovaných ľudí. Naučí sa a budete vedieť integrovať základ validačného postoja a princípy validácie podľa Naomi Feil. Naučí sa validačné techniky a prislúchajúce ich využitie v komunikácii a po ukončení bude vedieť vysvetliť dôležité pojmy validácie. Vyskúša si, v čom sa validačná metóda podľa Naomi Feil odlišuje od iných metód, ktoré sa využívajú u dezorientovaných osôb v praxi.Kurz je ukončený certifikátom s medzinárodnou platnosťou. Viac info v prílohe.
Podmienky prihlásenia.
Záväzná prihláška


Milí priatelia,
Slovenská asociácia tanečno-pohybovej terapie Vás srdečne pozýva na 2. ročník Dňa otvorených dverí. Počas tohto inšpiratívneho dňa budete mať možnosť nahliadnuť do techník tanečno-pohybovej terapie cez praktické ukážky slovenských odborníkov. Dozviete sa o zujímavom projekte OZ Len tak tak – tanečnom divadle s ľuďmi s telesným postihnutím. Viac info v prílohách.

Program DOD 2015.
Plagát a pozvánka.


Milí priatelia,
na svete je prvý preklad knihy do slovenského jazyka od Naomi Feil a Vicki de Klerk-Rubin s názvom Validácia – Cesta, ako porozumieť dezorientovaným starým ľuďom. Ak si ju chcete zaobstarať, máte jedinečnú šancu objednať si ju cez OZ Terapeutika, ktoré je zatiaľ jej jediným distribútorom. Viac informácií TU.


Milí priatelia,
aj vďaka vašim dvom percentám budeme môcť realizovať workshopy, odborné semináre, tvorivé podujatia, či osvetovú činnosť, aby kvalita života našich blízkych bola neustále zvyšovaná. Dovoľte nám, aj s vašou pomocou, šíriť osvetu a informácie nielen do sociálnych zariadení, ale aj priamo do rodín, ktoré sa starajú o človeka s demenciou.

 

Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane

Návod na poukázanie 2% z dane


 

Študenti vysokých a odborných škôl dennej formy štúdia,
OZ TERAPEUTIKA pripravilo pre vás akciovú cenu účastníckeho poplatku 58 Eur na medzinárodnom workshope Validácia s Naomi Feil. Platí len do 14. februára 2015!

 


Milí priatelia,
pozývame vás na Prvý deň otvorených dverí slovenskej asociácie tanečno-pohybových terapeutov, 25. októbra 2014 v Bratislave.
Pozvánka na DOD
Pozvánka na freedance


 

Milí priatelia,
v novembri pre vás otvárame ďalší kurz “Kognitívny tréning seniorov s demenciou”. Vzdelávací kurz je určený pre všetkých, ktorí pracujú so seniormi (sociálny pracovník, liečebný pedagóg, psychológ, opatrovateľ, zdravotná sestra, a pod.), ale aj pre rodinných príslušníkov, ktorí sa starajú o svojho blízkeho s demenciou v domácom prostredí. Vzdelávať budeme v Prešove v spolupráci s Dankou Petrufovou z Ludana – vzdelávanie dospelých.
Pozvánka na vzdelávací kurz


 

Milí priatelia,
v spolupráci s Občianskym združením TERAPEUTIKA si Vás dovoľujeme pozvať na 1dňový workshop s autorkou metódy validácie s Naomi Feil. Workshop sa uskutoční dňa 2.3.2015 v Bratislave. Ide o jedinečnú príležitosť stretnúť sa osobne s človekom, ktorý povýšil starostlivosť o človeka s demenciou na cnosť.
Tešíme sa na spoločné stretnutie, ktoré vnímame aj ako príležitosť na vytvorenie podpornej siete pre tých, ktorý validáciu
chcú, alebo využívajú vo svojej praxi.

 

S úctou Mária Wirth a členovia organizačného výboru

 

Contact Form Powered By : XYZScripts.com