Registrácia člena

Odoslaním formuláru sa dobrovoľne prihlasujem za člena/členku občianskeho združenia Terapeutika (ďalej len združenie). Vyhlasujem, že som bol/a oboznámený/á so stanovami združenia, súhlasím s nimi a budem dodržiavať v nich uvedené členské povinnosti. Ďalej súhlasím so spracovaním, evidenciou údajov a informácií uvedených v tejto prihláške, výlučne pre vnútorné potreby združenia, v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.


Registračný formulár

[pdb_signup]


Papierová prihláška

Prihlásiť sa môžete taktiež zaslaním papierovej prihlášky, ktorú nájdete na tomto odkaze. Všetky potrebné informácie, ako správne vyplniť túto prihlášku nájdete na samotnej prihláške. Pri akýchkoľvek otázkach nás neváhajte kontaktovať.


Informácie o registrácii

Odoslaním tohto formuláru a zaplatením vstupného poplatku vo výške 5,-eur na účet združenia sa stávate právoplatným členom združenia, z čoho Vám vyplývajú členské práva aj povinnosti uvedené v stanovách združenia.


Výšku členského poplatku je potrebné uhradiť na:
Číslo účtu združenia: 5023923804/0900 (Slovenská sporiteľňa)
Konštantný symbol: 0558


Pre identifikáciu platiteľa je nevyhnutné pri platbe uviesť priezvisko žiadateľa ako účel platby.
Contact Form Powered By : XYZScripts.com